Rok 2016

Ukončené projekty:

 • Bard. kúpele – Bytový dom Jazmín 2 – kompletná montáž NN prípojky, bleskozvodu a elektroinštalácie
 • Sereď – Pečivárne, Stavba SO 01 Prístavba haly B – dodávka a montáž provizórneho osvetlenia
 • Sereď – Pečivárne, Stavba SO 01 Prístavba haly B – kompletná elektroinštalácia, uzemnenie a bleskozvod
 • Bogliarka – Úprava VN linky – montážne a stavebné práce
 • Kríže – Úprava VN linky – montážne a stavebné práce
 • Chorvátsky Grob – PS 01 – NN rozvody, verejné osvetlenie a slaboprúd – zemné práce
 • Hrašovík – Sanácia depresie na VTL plynovode – zemné práce
 • Veľké Kostoľany – VN rozvodňa – elektromontážne práce
 • Ovsište – VN rozvodňa – elektromontážne práce
 • Ďurková – Obsyp gabióna pri VTL plynovode – stavebné a zemné práce
 • Nošovice – VN rozvodňa – elektromontážne práce
 • Mírovka – VN rozvodňa – elektromontážne práce
 • Gabčíkovo - VD Gabčíkovo - elektromontážne práce
 • Bardejov – Rekreačné a školiace stredisko LIPKA – kompletná dodávka a montáž elektroinštalácie
 • Senec – Hala DC10 – kompletná montáž elektroinštalácie, eps a požiarneho rozhlasu
 • Dobšiná – VD Palcmanská Maša – zemné práce a elektroinštalácia
 • Bratislava – Volkswagen – montáž eps a požiarneho rozhlasu
 • Šamorín – RŠKA – elektromontážne práce
 • Zlaté Moravce – ČOV – montáž MaR
 • Stupava – BD Budovateľská – rekonštrukcia NN rozvodov, RE rozvádzačov a bleskozvodu