Rok 2013

Ukončené projekty:

 • Prešov - Diaľnica - vzdušné vedenie prípojky NN pre stavenisko
 • Košice - Galéria - silnoprúdové a slaboprúdové inštalácie
 • Košice - Kulturpark - montáž VO, rekonštrukcia prípojky NN, slaboprúdové inštalácie
 • Košice - Kunsthalle - prípojka NN, montáž VO (vonkajšie osvetlenie)
 • Poprad - NsP - rekonštrukcia časti FRO silnoprúdové a slaboprúdové inštalácie, EPS
 • Košice - Tesco Dotcom - kompletná elektroinštalácia časti SO 01, montáž VO
 • Nitra - Tesco Dotcom - kompletná elektroinštalácia časti SO 01
 • Varín - Tesco - kompletná elektroinštalácia časti SO 01
 • Nitra - SLSP - rekonštrukcia vyhradených elektrických zariadení
 • Francúzsko - Valenciennes montáž výrobnej linky
 • Francúzsko - Nantes montáž výrobnej linky, montáž osvetlenia haly
 • Ukrajina - Shostka - výmena VN transformátora, elektromontážne práce
 • Belgicko - Zottegem - kabeláž a zhotovenie osvetlenia
 • Pezinok - elektromontážne práce
 • Tvrdošín - vodná elektráreň výmena rozvádzačov
 • Bory - Mall - zhotovenie VN pripojky
 • Bratislava koliba - bytové jednotky elektromontážne práce, zemné práce
 • Dolný Kubín - priemyselná hala montáž trás, kabeláž, zhotovenie osvetlenia
 • Jaslovské Bohunice - zemné práce, pokládka slaboprúdových rozvodov
 • Malacky - montáž VO, výkopove práce, pokládka optiky
 • Michalovce - Bel elektromontážne práce
 • Praha - River Garden silnoprúdové inštalácie
 • Veľké Kapušany - výmena a údržba kabeláže
 • Vojany - výmena a údržba kabeláže
 • Bratislava - Volkswagen - EPS, elektromontážne práce
 • Biznis Centrum - elektromontážne práce
 • Košice - Herňa - elektromontážne práce
 • Banská Štiavnica - Lidl - elektromontážne práce
 • Bratislava - Lidl - elektromontážne práce
 • Sereď - Siemens - montáž kabeláže chladenia
 • Sládkovičovo - elektromontážne práce
 • Košice - Spaľovňa KOSIT, Tepláreň - rekonštrukcia elektroinštalácie
 • Červený Breh - montáž VO, výkopove práce, pokládka kabeláže
 • Bardejov - Kaufland -montáž VO, VN prípojka, kamerový systém, pokládka kabeláže
 • Košice - Šafranová Záhrada bytové jednotky - kompletná elektroinštalácia objektu, bleskozvod, EPS
 • Podunajské Biskupice -Tesco - elektromontážne práce, búracie práce
 • Bratislava Jeseniová - Tesco Expres - elektromontážne práce, búracie práce
 • Záhorská Bystrica - Tesco Expres - búracie práce
 • Nymburk - Alberty - elektromontážne práce, výmena VO
 • Vrakuňa - CBA Supermarket elektromontážne práce
 • Brno - sklady FEI montáž trás, kabeláž, montáž osvetlenia
 • Bratislava - Hotel Centrál - elektromontážne práce
 • Praha - Čierny - mostelektromontážne práce
 • Chomútov - Kaufland - elektromontážne práce
 • Olomouc - Šantovka - montáž trás, kabeláž, EPS
 • Plzeň - Škoda - elektroinštalácie v priemyselnej hale
 • Opava - Teva - elektroinštalácie v priemyselnej hale
 • Vyškov - Albert - výmena osvetlenia
 • Rusovce - slaboprúdové inštalácie
 • Malacky - Sweedspan - zapojenie MaR, montáž VO, zemné práce a pokládka optiky
 • Ľubotín - Obecný úrad - zemné práce
 • Plavnica - Agrokarpaty - zemné práce