Rok 2015

Ukončené projekty:

 • Bard. Kúpele – Bytový dom Jazmín – kompletná montáž bleskozvodu, ELI a slaboprúd. inštalácie
 • Bardejov – OC Kaufland – kompletná montáž areálového osvetlenia
 • Bardejov – Pošta – zemné práce
 • Bardejov – Rodinný dom - zemné práce
 • Bardejovské kúpele – Rekreačné a školiace stredisko LIPKA – kompletná rekonštrukcia objektu – Výmena okien, dverí, podláh, vodovodných, vykurovacích a elektrických rozvodov. Obnova obkladov, omietok a malieb. Vybudovanie parkoviska, terénne úpravy a montáž areálového osvetlenia.
 • Bor u Tachova – Výrobná hala - výmena svietidiel
 • Bratislava – BBF Miletičová - elektromontážne práce
 • Bratislava – CARLTON – rekonštrukcia elektroinštalácie v hotelových izbách
 • Bratislava – divadlo SND – rekonštrukcia elektroinštalácie
 • Bratislava - FRESH MARKET - elektromontážne práce
 • Bratislava – Hrad – montáž slaboprúdových rozvodov
 • Bratislava – Letisková hala – elektromontážne práce
 • Bratislava – LIDL - elektromontážne práce
 • Bratislava – NsP sv. Michala - elektromontážne práce
 • Bratislava – OC Bory Mall – kompletná montáž areálového osvetlenia pre parkoviská
 • Bratislava – OC Vajnoria - elektromontážne a zemné práce
 • Bratislava - OS Škultétyho – montáž uzemnenia a bleskozvodu
 • Bratislava – PANORAMA CITY - elektromontážne práce
 • Bratislava – Twin City - elektromontážne práce
 • Bratislava – Výrobný podnik Slovnaft – výmena kabeláže
 • Brno – OC Kaufland- elektromontážne práce
 • Častá, Petržalka, Vrakuňa – ČOV – meranie a regulácia, zemné práce, montáž uzemnenia
 • Devínka Nová Ves – PACK SHOP hala – montáž prípojky a rozvodov NN, bleskozvodu, ELI
 • Devínska Nová Ves – Rodinný dom – zemné práce
 • Dobšinná – PVE – elektromontážne a zemné práce
 • Dúbravka – Kaufland – oprava poruchy na areálovom osvetlení
 • Francúzsko – Výrobný závod Renault – elektromontážne práce na výrobnej linke
 • Gabčíkovo – elektromontážne práce na VN rozvodni
 • Gerlachov – Obecný úrad a základná škola – rekonštrukcia rozvádzačov v objekte
 • Gerlachov – Rodinný dom - zemné práce
 • Hořovice – Saint Goben – montáž káblových rozvodov NN
 • Hranice na Morave – ALBERT – výmena svietidiel
 • Cheb – škola - elektromontážne práce
 • Jaroměr – OC Kaufland - elektromontážne práce
 • Kladno – OC Central - elektromontážne práce
 • Košice – BD Galéria City – kompletná montáž bleskozvodu, ELI a slaboprúd. inštalácie
 • Košice – OS Nová Terasa, objekty 01,02 – kompletná montáž bleskozvodu, ELI a slaboprúd. inštalácie
 • Košice – Veterinárna klinika - elektromontážne práce
 • Lanškroun – OC Kaufland- elektromontážne práce
 • Levoča – Dialničný tunel Šibeník - elektromontážne a zemné práce
 • Malacky – IKEA – montáž areálového osvetlenia, zemné práce, pokládka optiky
 • Miľpoš – Rodinný dom - zemné práce
 • Mníchovský potok – Rodinný dom - zemné práce
 • Modra – penzión Harmónia – montáž slaboprúdových rozvodov
 • Nitra – divadlo ČAB - elektromontážne práce
 • Ostrava – QT Technik - elektromontážne práce
 • Ostrava – Výrobná hala – montáž káblových trás a rozvodov
 • Paňovce, Čečejovce, Seleška – elektromontážne a zemné práce na NN prípojkách k vodojemom
 • Pardubice – ZELO H4 - elektromontážne práce
 • Pieštany – LIDL - elektromontážne práce
 • Plzeň – Hala AG - elektromontážne práce
 • Plzeň – Horaždovice - elektromontážne práce
 • Poprad – OC Forum - elektromontážne práce
 • Praha – bytový dom „Groš“ - elektromontážne práce
 • Praha – Enterpise office - elektromontážne práce
 • Praha – Metronom – elektromontážne práce
 • Praha - OC Chodov - elektromontážne práce
 • Praha – Staropramen - elektromontážne práce
 • Rača – Rodinný dom – montáž bleskozvodu
 • Rakovník – OC Rakovník – montáž osvetlenia
 • Križovatka Rovinka – OC TESCO – kompletná montáž areálového osvetlenia, prekládky sietí
 • Senec – BD Integral - elektromontážne práce
 • Senica Arcelor Mittal - elektromontážne práce
 • Slovenský Grob – Rodinný dom – stavebné práce
 • Stará Ľubovňa – GAS Família octáreň – dodávka a montáž MaR pre ocotnice
 • Stupava – Bytový dom Zipava - elektromontážne práce
 • Šamorín – Hipoaréna - elektromontážne a zemné práce
 • Šamorín – Výrobná hala MEVIS – montáž silnoprúdových rozvodov a osvetlenia
 • Šemša, Novačany, Poproč – elektromontážne a zemné práce na NN prípojkách k vodojemom
 • Tábor – tepláreň Silon – rekonštrukcia káblových trás
 • Taliansko – Výrobný závod Piaggio – elektromontážne práce na výrobnej linke
 • Trenčianske Teplice – areál Zelená Žaba – elektromontážne a zemné práce
 • Trenčín – dentálne centrum - elektromontážne práce
 • Trnava – City Aréna - elektromontážne práce
 • Trnava – Výrobný závod PSA Peugeot – elektromontážne práce
 • Veľká Ida – elektromontážne a zemné práce na NN prípojkách k vodojemom
 • Vrchlabí – OC Kaufland- elektromontážne práce
 • Záhorské sady – elektromontážne práce na rodinných domoch
 • Zlaté – Rodinný dom - zemné práce
 • Žiar nad Hronom - elektromontážne práce
 • Žilina – Zimný štadión – rekonštrukcia ELI v starej hale a šatniach