Rok 2011

Ukončené projekty:

 • Hlohovec - Faurecia – prekládky kabeláže, zapájanie strojov
 • Malacky - Benteler – zapájanie výrobnej linky
 • Čierny Balog n/Ipľom – zhotovenie káblových rozvodov na FVE
 • Bardejov - NsP – prestavba skladov CO na ambulantnú starostlivosť - elektroinštalácia, bleskozvody, slaboprúdy
 • Kobyly - FVE – kompletné elektromontáže
 • Červenica - FVE – kompletné elektromontáže
 • Trebišov - FVE – kompletné elektromontáže
 • Košice - FVE – kompletné elektromontáže
 • Pliešovce – zemné práce pri realizácii revitalizácie obce
 • Plaveč - zemné práce pri realizácii revitalizácie obce
 • Plavnica – výkopové práce pre vodovod
 • Veľké Kapušany – SPP – elektroinštalácie, káblové rozvody, výmena núdzového osvetlenia
 • Trnava - PSA – prekládka výrobnej linky
 • Bratislava - CENTRÁL – montáž slaboprúdov
 • Hniezdne, Stará Ľubovňa - GAS Familia – zhotovenie osvetlenia, montáž bleskozvodu
 • Domaša - VE - výmena NN rozvádzačov, kabeláž
 • Mochovce - AE – rekonštrukcia verejného osvetlenia
 • Praha – Ústredná vojenská nemocnica – elektroinštalácia
 • Praha – BD Dubeč – elektroinštalácia
 • Praha – BD Nad Dalejským údolím 2 – montáž rozvádzačov
 • Bratislava - Villa Rustica – kompletná elektroinštalácia
 • Michalovce - BEL – montáž bleskozvodu, úpravy elektroinštalácie v kotolni
 • Hlohovec - AKAtech – kompletná realizácia: NN prípojka, montáž trafostanice káblových rozvodov, EPS, požiarny rozhlas, MaR,štruktúrovaný kabelážny systém, verejné osvetlenie, bleskozvody
 • Tornaľa - Výrobný závod LVD - kompletná realizácia: NN prípojka, montáž trafostanice káblových rozvodov, EPS, požiarny rozhlas
 • MaR,štruktúrovaný kabelážny systém, verejné osvetlenie, bleskozvod
 • Francúzsko - Peugeot Mulhouse - montáž výrobnej linky