Rok 2012

Ukončené projekty:

 • Prešov - diaľnica zemné práce
 • Košice - Kunsthalle - zemné práce, napájace rozvody, montáž VO
 • Červenica - FVE - slnečná elektráreň, kompletná elektroinštalácia
 • Hrkovce - FVE - slnečná elektráreň, montáž rozvádzačov
 • Praha Dubeč - BD - elektromontážne práce
 • Praha Nad Palejským údolím - BD - elektromontážne práce
 • Trebišov - FVE - kompletná elektroinštalácia
 • Košice - FVE - kompletná elektroinštalácia
 • Hažlín - zemné práce pri protipovodňovej ochrane obce
 • Francúzsko - Lorient elektroinštalácie na lodnom plavidle v doku
 • Belgicko - elektroinštalácie vo výrobnej hale
 • Žiar nad Hronom - ZSNP montáž bleskozvodu, elektromontážne práce
 • Bratislava - výpomoc pri výrobe rozvádzačov
 • Veľké Kapušany - SPP - elektromontážne práce, EPS
 • Vojany - servisné práce, výmena elektrických rozvodov
 • Ingolstand - Audi montáž výrobnej linky
 • Bratislava - Volkswagen montáž výrobnej linky
 • Mladá Boleslav - Škoda elektroinštalácie vo výrobnej hale
 • Košice- Kulturpark - zemné práce, montáž VO, pokládka kabeláže
 • Berlín - Letisko elektromontážne práce
 • ESSEN - elektromontážne práce
 • Dusseldorf - bytové jednotky elektromontážne práce
 • Malacky - Swedwood montáž osvetlenia haly
 • Bratislava - bytové jednotky elektromontážne práce
 • Prešov - FNsP - elektromontážne práce, EPS
 • Košice - Mobelix - zhotovenie VN pripojky, zemné práce
 • Ruská Nová Ves - zemné práce, NN prípojka pre vodárne
 • Košice - Kulturpark - montáž VO, rekonštrukcia prípojky NN, slaboprúdové inštalácie
 • Bardejov - Tesco - kompletná elektroinštalácia, montáž VO, zemné práce
 • Veselí nad Lužnici - elektromontáže práce
 • Zlin - EPS, montáž osvetlenia budovy
 • Opava - Teva - elektromontážne práce vo výrobnej hale
 • Opava - Breda nákupné centrum - elektromontážne práce
 • Central Park - elektromontážne práce, EPS, požiarny rozhlas
 • Nový Bor - Kaufland - elektromontážne práce