Rok 2010

Ukončené projekty:

 • Bardejov - ZŠ Wolkerova – prekládka kabeláže
 • Bratislava – Jarošova Office Centre – montáž slaboprúdov
 • Bratislava – Green park - elektroinštalácie
 • Žilina- OC Mirage – zhotovenie káblových trás, montáž NN rozvodov, elektroinštalácie osvetlenia
 • Plaveč – terénne úpravy
 • Plavnica – zhotovenie výkopov pre rozvod vody
 • Podhorany – zemné práce pre protipovodňovú ochranu obce
 • Strážske- Oceliareň – inštalácia káblových rozvodov
 • Michalovce- OD Billa - elektroinštalácie
 • Stará Ľubovňa – Zimný štadión – zemné práce pre zakladanie stavby
 • Devínska Nová Ves- Glavica - elektroinštalácie
 • Bratislava- Volkswagen – nová lakovňa – montáže osvetlenia
 • Žilina - KIA – montáž kabeláže, inštalácia osvetlenia
 • Hnúšťa – elektroinštalácie výmenníkovej stanice
 • Bardejov - MŠ– zemné práce, zhotovenie verejného osvetlenia