Zemné práce

Poskytujeme tieto služby:

 • výkopové práce
 • búracie práce
 • príprava pred výstavbou
 • manipulácia s materiálmi
 • úprava terénu
 • údržba ciest
 • demolácie prízemných objektov

... a ďalšie
 • výkop základov (napr. na: rodinné domy, haly, bytovky)
 • úpravy terénu (napr.: úprava terénu okolo budov, domov, ciest...)
 • výkop jám rôznych rozmerov (pivnice, žumpy, bazény, pätky, šachty, sondážne jamy na prípojky, trativody...)
 • vŕtanie dier (napr.: na oplotenie, billboardy...)
 • úprava a rozhrnutie materiálu medzi základmi
 • úprava terénu s prípravou podkladu na chodníky, parkoviská atď.
 • vyčistenie a zrovnanie pozemku
 • terénne úpravy - pieskovanie a zásyp jám a výkopov
 • možnosť využitia stavebného stroja JCB ako malého žeriavu (napr. práca s debnením, spúšťanie hrubých plastových kanalizačných rúr do jám a podobne...)
 • rôzne druhy výkopov rýh, sondážnych jám (napr.: výkopy na inžinierske siete...)
 • úprava skládok a zhŕňanie materiálu zimná údržba parkovísk a odstavných plôch s cieľom odstránenia snehu a poľadovice
 • nakladanie kontajnerov stavebným odpadom
 • búranie a demolácie prízemných objektov (napr. staré domy a prízemné budovy) so zabezpečením odvozu


Kontakty


Vomstel SK s.r.o.


  +421 911 732 953
  vomstel@vomstel.sk
  Duklianska 2988, 085 01 Bardejov
  
IČO: 50187350
DIČ: 2120247415
Obchodný register: Okresný súd Prešov,oddiel: sro, vložka čislo 32708/P

Volk Milan - konateľ
     +421 905 732 953
  vomstel@gmail.com
Volková Dana - ekonomický úsek
    +421 907 449 745
  vomsteloffice@gmail.com