Elektromontážne práce

Poskytujeme tieto služby:

 • montáž káblových nosných konštrukcií
 • montáž káblov NN, silových káblov NN a káblov VN
 • montáž káblových súborov NN a VN
 • montáž silových rozvádzačov NN a VN
 • montáž rozvodní NN a VN
 • podzemné káblové rozvody
 • vrchné vedenie NN a VN
 • verejné osvetlenie
 • bleskozvod
 • štruktúrovaný kabelážny systém
 • elektronická požiarna signalizácia
 • elektronické zabezpečovacie systémy
 • solárne panely (fotovoltaické systémy)
 • domové dorozumievacie zariadenia