Rezidencia Šafranová záhrada

25.01.2015

Rezidencia Šafranová záhrada

Architektonické stvárnenie objektu bytového domu Šafranová záhrada vychádza z účelu a funkcií využitia objektu určených územnoplánovacími podkladmi.

Bytový dom je riešený ako monolit, z ktorého vystupujú štyri fasádne bloky na jednej a päť blokov na druhej strane objektu. Sú tvorené vysunutým obvodovým plášťom. Ten je delený vertikálnymi pásmi schodiskových zasklení a lodžiami bytov hĺbkovo nadväzujúcimi na ustúpené prízemie a posledné najvyššie podlažie. Prvé nadzemné a najvyššie podlažie tak vytvárajú svojím ľahkým obvodovým plášťom horizontálne odčlenenie hmotových blokov fasády. Toto riešenie umožňuje vytvoriť väčšie terasy k bytom na 7. NP a prízemie „otvoriť“ smerom k parku. Farebnosť prevládajúceho obkladu fasády a výplne zábradlí francúzskych balkónov sú navrhnuté s povrchovými úpravami vo farbe dreva. Nad 7. nadzemným podlažím je plochá strecha, ktorej atika prebieha v jednej úrovni po obvode celej stavby a je doplnená pergolami zvýrazňujúcimi exteriérový priestor bytov na najvyššom podlaží.

Miesto: Košice, Vojvodská ulica 3663
Druh výstavby: novostavba
Autor architektonického riešenia: Ing. Jozef Páleš
Projektant architektonickej časti: Arding, s. r. o.
Projektanti stavebnej časti: Ing. Jozef Páleš,
Ing. Tomáš Konôpka, Ing. Róbert Szekereš
Hlavný zhotovovateľ: Chemkostav, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ladislav Moravec
Stavebník: Šafran Slovakia, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Miroslav Močari
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 5,91 mil. €
Lehota výstavby: 06/2012 – 10/2013

Objektovú dilatáciu v podzemnej garáži- dodávku a montáž systému COUVRANEUF® - typ AL-50HD realizovala spoločnosť BLOCK SK
Hydroizoláciu balkónov fóliou Fatrafol realizovala spoločnosť ART - TERM.
Projektovú dokumentáciu ústredného vykurovania vypracovala a jeho montáž realizovala firma Klima - Teplo designing.
Kompletnú montáž elektroinštalácie, slaboprúdu a areálového osvetlenia realizovala spoločnosť VOMSTEL.

  • Farebnosť prevládajúceho obkladu fasády a výplne zábradlí francúzskych balkónov sú navrhnuté s povrchovými úpravami vo farbe dreva.
  • Bytový dom je riešený ako monolit, z ktorého vystupujú štyri fasádne bloky na jednej a päť blokov na druhej strane objektu.
  • Fasádne bloky sú tvorené vysuntuým obvodovým plášťom.